Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego

1 września 2023

Poniżej zamieszczamy koncepcję zagospodarowania tzw. „Dołczysk” w Kocku  autorstwa studentów UMCS pod kierunkiem dr Dagmary Kociuby. Prosimy o obejrzenie i ewentualne zgłoszenie dodatkowych swoich pomysłów w terminie do 18 września- na adres; [email protected]. Następnie materiały te( wraz z uwagami, innymi pomysłami) przekazujemy do specjalistycznej firmy, która przygotuje projekt budowlany, specyfikacje wykonania zamówienia i itp.