Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Przebudowa drogi powiatowej w Talczynie

12 października 2017

Wspólnie realizowany projekt na podstawie umowy partnerskiej między Gminą Kock i Powiatem Lubartowskim pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221L ((Wola Osowińska – Nowiny) – Tereba – Talczyn – Annopol – do drogi wojewódzkiej nr 808) współfinansowany ze środków PROW na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu – 798.888,19 zł; udział PROW to 63.63% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Gminy Kock oraz Powiatu Lubartowskiego – po 145.278 zł.

Wykonawca – firma PRD S. A. Lubartów