Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Remont drogi gminnej nr 103698L (do Talczyna)

13 września 2017

na długości 1.343 m (oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego).

Wykonawca – firma PRD z Lubartowa – sierpień 2017 r.