Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Rewitalizacja miasta Kock – etap II

22 grudnia 2016

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowana w ramach Środka 4.1, objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Rewitalizacja miasta Kock – etap II

Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: 497 872,50 zł
Udział środków finansowych Gminy Kock w operacji: 391 154,02 zł
Okres realizacji – 23.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

W ramach operacji polegającej na rewitalizacji miasta Kock – etap II, przewidziano do wykonania:
1)    Remont chodników w ul. Wojska Polskiego (dz. nr ewid. 257 – Kock Miasto)
2)    Remont chodników w ul. Jana Pawła II (J. Krasickiego) (dz. nr ewid. 335, 1373/4 – Kock Miasto),
3)    Remont chodników w ul. Mickiewicza (dz. nr ewid. 691 – Kock Miasto),
4)    Remont chodników w ul. Prusa (dz. nr ewid. 656, 728 – Kock Miasto),
5)    Remont chodników w ul. Sienkiewicza (dz. nr ewid. 674 – Kock Miasto),
6)    Remont chodników w ul.  27 Wołyńskiej Dywizji AK (dz. nr ewid. 588/6 – Kock Miasto),
7)    Remont chodnika – łącznik ul. Joselewicza i W. Polskiego (dz. nr ewid. 305/3, 305/4, 305/5, 1386/3, 1386/4 – Kock Miasto),
8)    Wykonanie ciągów pieszych (dz. nr ewid. 1252, 139/5, 139/6, 209, 279, 354 – Kock Miasto),
9)    Budowę placu zabaw na dz. nr 126/10 w Kocku (dz. nr ewid. 126/10 – Kock Miasto)
10)    Budowę siłowni zewnętrznej (dz. nr ewid. 126/10 – Kock Miasto),
11)    Promocję obszaru objętego LSROR oraz operacji poprzez umieszczenie tablic informacyjno-promocyjnych, publikację ogłoszenia prasowego oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Kock
Razem koszt operacji wynosi – 889 026,52 zł
W ramach operacji powstaną obiekty małej architektury jako plac zabaw (7 elementów zabawowych, w tym: urządzenie zabawowe z pomostem ruchomym – 1 szt., huśtawka podwójna z siedziskiem gumowym – 1 szt., pomost ruchomy – 1 szt., huśtawka-bujak na sprężynie kogut – 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt., karuzela tarczowa z siedzeniami i kierownicą fi 120 – 1 szt., samochodzik CABRIO – 1 szt., kosz na śmieci – 1 szt., ławka drewniana bez oparcia – 1 szt.) oraz siłownia zewnętrzna (8 urządzeń, w tym: biegacz – 1 szt., koła Tai Chi – 1 szt., orbit rek – 1 szt., twister, wioślarz wolnostojący, drabinka z drążkiem, prasa nożna, wyciąg górny, ławka drewniana – 2 szt., kosz na śmieci) oraz zostanie wykonany remont chodników w ul. Jana Pawła II, ul. Prusa, ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. 27 Wołyńskiej Dywizji AK, ul. Wojska Polskiego, w łączniku pomiędzy ul. Joselewicza i Wojska Polskiego oraz wykonane zostaną ciągi piesze.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących korzyści: stworzenia funkcjonalnej infrastruktury społecznej, poprawy  stanu estetyki przestrzeni miejskiej i poprawy stanu technicznego infrastruktury publicznej; większa liczba dostępnych terenów do rekreacji przyczyni się do podniesienia integracji społeczności lokalnej; podniesienie atrakcyjności miasta  poprzez promocję jego potencjału  na rynkach lokalnych,  regionalnych i międzynarodowych; zwiększenie atrakcyjności miasta Kocka jako miejsca zamieszkania  – zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej i technicznej, podstaw do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i regionalnej. Wszystkie działania podjęte w projekcie mają na celu wsparcie infrastruktury ogólnodostępnej, dostępnej nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych podmiotów na równych zasadach.

Plac zabaw i siłownia

dsc_0374-copy dsc_0364-copy dsc_0328-copy dsc_0310-copy

Ciągi piesze i wymiana nawierzchni chodników

dsc_0427-copy dsc_0435-copy dsc_0422-copy dsc_0417-copy dsc_0409-copy dsc_0397-copy