Rewitalizacja miasta Kock – rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

19 listopada 2014

ue1PO_RYBY_Logo2_CMYK_05

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowana w ramach Środka 4.1, objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

 Rewitalizacja miasta Kock – rozwój infrastruktury

sportowo-rekreacyjnej

Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: 60 526,01 zł

Udział środków finansowych Gminy Kock w operacji: 74 840,47 zł

 

Okres realizacji – 20.05.2014 r. – 31.08.2014 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna), boiska do piłki siatkowej plażowej o naturalnej nawierzchni, montaż ławek drewnianych – 5 szt., koszy na śmieci – 3 szt., ustawienie elementów małej architektury: stół do ping-ponga – 1 szt., stół do gry w piłkarzyki – 1 szt., stojaki na rowery – 3 szt., tablica informacyjna – 1 szt,  na terenie inwestycji oraz ogrodzenie terenu. Na płycie boiska do piłki siatkowej (ulokowane po północno- zachodniej stronie nieruchomości) umieszczono centralnie linie wymiarowe boiska do piłki siatkowej o wymiarach: 8,0 m x 16,0 m netto. Poza liniami boiska wyznaczono pas bezpieczeństwa o szerokości 3 m. Po jednej stronie boiska (między boiskiem do siatkówki a boiskiem do piłki nożnej) przewidziano miejsce na ławki. W części wschodniej nieruchomości zlokalizowano boisko do piłki nożnej o wymiarach 22,0 m x 44,0 m netto wraz ze strefą bezpieczeństwa o szerokości 1 m wzdłuż boiska i szerokości 2 m w części zabramkowej. Boisko posiadać będzie nawierzchnię z trawy naturalnej. Po wschodniej stronie boiska przewidziano miejsce na ławki.

Zakres robót:

a) demontaż istniejących bramek – uporządkowanie terenu pod inwestycję

b) wykonanie boiska do piłki nożnej z płytą 44,0 m x  22,0 m o nawierzchni z trawy naturalnej:

c) wykonanie boiska do piłki plażowej z płytą 16,0 m x  8,0 m o nawierzchni z piasku

d) elementy małej architektury:

e)    wykonanie ogrodzenia terenu boisk od strony ul. Władysława Jagiełły i działek o nr ew.: 1187/1 i 1196.

Wartość inwestycji: 135 366,48 zł

Realizacja inwestycji zakłada osiągnięcie celu głównego: Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności Gminy Kock, oraz poprawa poziomu życia mieszkańców poprzez budowę boiska do piłki nożnej oraz piłki siatkowej plażowej jako miejsc rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie działania podjęte w projekcie mają na celu wsparcie infrastruktury ogólnodostępnej, dostępnej nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych podmiotów na równych zasadach. Operacja jest zgodna z dokumentem strategicznym „Plan Odnowy Miejscowości Kock na lata 2008-2015” zatwierdzonym uchwałą nr XLIV/283/10 Rady Miejskiej w Kocku z dn. 30 czerwca 2010 r., zmienionym uchwałą nr XXX/211/13 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 24.10.2013 r. w związku z aktualizacją dokumentu.

DSC_0313 DSC_0317 DSC_0353 DSC_0357