Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Spotkanie konsultacyjne dotyczące uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

2 listopada 2022

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Kocku w dniu 25 października odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Burmistrza Miasta Kock w trakcie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023-2030. Zadaniem Komitetu będzie reprezentowanie interesów wszystkich grup interesariuszy rewitalizacji w działaniach podejmowanych przez Gminę Kock, w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych.

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji trwają do 13 listopada 2022 roku.