Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP z Kocka i Talczyna

17 października 2018

W dniu 16.10.2018 o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej budynku Urzędu Miejskiego w Kocku

odbyło się przekazanie sprzętu oraz urządzeń ratownictwa na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości Kock i Talczyn. Sprzęt został zakupiony z dotacji (99%) ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego dnia 29 września 2017r. Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Przekazanie odbyło się na podstawie umów darowizny podpisanych przez Burmistrza Miasta Kock Pana Tomasza Futerę a Prezesami jednostek OSP Kock Panem Jackiem Ebertem i OSP Talczyn Panem Franciszkiem Janaszem. Poniżej przedstawiamy przekazany sprzęt którego łączna wartość wynosi 97 360,00 zł.

OSP Kock

Defibrylator Zoll AED 3
Agregat prądotwórczy Honda
Zestaw do oznakowania miejsca zdarzenia
Zestaw do stabilizacji pojazdu
Parawan do osłony miejsca wypadku
Miernik Altair 4X
zabezpieczenie poduszki powietrznej

OSP Talczyn

Defibrylator Zoll AED 3
Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1
Zestaw do oznakowania miejsca zdarzenia
Pilarka do drewna STIHL
Zestaw narzędzie hydraulicznych