Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027

9 grudnia 2022

Wypełnij ankietę!Zapraszam Cię do wypełnienia formularza:
Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027
Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata
2023-2027.
W związku z procesem tworzenia koncepcji rozwoju obszaru LSR zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w te prace poprzez wypełnienie fiszki
projektowej.
Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań inwestycyjnych jak i projektów miękkich. Wnioskodawcą mogą być zarówno gminy i
jej jednostki, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, rolnicy oraz osoby fizyczne.
Informacje podane przez Państwa w fiszce projektowej wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii
Rozwoju.

Wypełnij ankietę:

Ankieta