Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Kocka z wizytą w Portugalii

22 listopada 2023

„Time for a change!” – „Czas na zmianę! Rozwój kompetencji uniwersalnych uczniów Szkoły Podstawowej

im. Gen. Fr. Kleeberga” nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000098709 –pod takim hasłem odbyła się krótkoterminowa mobilności uczniów Szkoły Podstawowej, finansowana przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Wyjazd uczniów poprzedziła wizyta przygotowawcza dyrektora szkoły Janusza Kucharuka i z-cy dyrektora Arkadiusza Greguły.

W ramach działań projektowych 15 uczniów klas 7 i 8 wraz z trójką nauczycieli uczestniczyło w programie zajęć edukacyjnych w portugalskiej szkole Agrupanto de Escolas Alberto Sampaio w Bradze.

Cała mobilność przebiegała zgodnie z ustalonym programem pobytu, który obejmował m.in. uczestnictwo uczniów z Polski i Portugalii w grach integracyjnych, współzawodnictwo w grach sportowych, rozwijanie umiejętności interpersonalnych podczas różnych aktywności, wykorzystywanie w pracy zespołowej IT, tworzenie kanałów na Youtube Channel oraz przygotowywanie prezentacji dotyczących historii i położenia geograficznego Portugalii oraz Polski. W trakcie pobytu polscy uczniowie brali udział w zajęciach tanecznych oraz  warsztatach mających na celu poznanie atrakcji przyrodniczych oraz kulturowych Portugalii.

Wszystkie zajęcia w ramach aktywności szkolnych były bardzo interesujące, a pobyt w tak przyjaznej i multikulturowej szkole był bardzo inspirujący i przyjemny. Uczniowie nawiązali wiele kontaktów, w nadziei na zawiązanie przyjaźni na dłuższy czas.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, organizator portugalski,  zapewnił uczestnikom możliwość obcowania z historią i sztuką kraju, poprzez udział w licznych wycieczkach. Uczniowie mieli okazję poznać zabytki Viana do Castelo, Bragi, Bom Jesus, Gimaraesz, Fatimy, popłynąć statkiem po rzece Duoro w Porto oraz poznać liczne zabytki tego miasta. Uczestnicy wyjazdu brali udział w wycieczce do Hiszpanii, do miasta portowego Vigo, spędzili czas ,nad zimnym o tej porze roku, Oceanem Atlantyckim.

Całość działań projektowych, począwszy od  zajęć przygotowawczych z języka angielskiego, portugalskiego, warsztatów kulturowych oraz psychologicznych, dogodna podróż, bardzo ciekawe zajęcia merytoryczne, sprawiły, że wszyscy uczestnicy uznali udział w projekcie za niebywale udany i rozwijający.

Projekt powstał dzięki współpracy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kocku, Partnera z Portugalii EduPlus w Bradze oraz Fundacji inCREA z Lublina, z którą szkoła współpracuje w obszarze umiędzynarodowienia procesów kształcenia.