Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Uroczystość wstąpienia jednostki OSP Talczyn do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

14 września 2022

W dniu 9 września 2022 r. odbyła się uroczystość z okazji włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Talczynie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Rozpoczęła się ona złożeniem meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Tomaszowi Podkańskiemu oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie została odczytana decyzja nr III/166 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
o wstąpieniu jednostki OSP Talczyn do KSRG w dniu 01.05.2022 r. i wręczona Prezesowi OSP Talczyn druhowi Franciszkowi Janaszowi. Później przemówienia wygłosili Burmistrz Miasta Kock Pan Tomasz Futera, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie bryg. Michał Pytlak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Bilski. Na zakończenie wydarzenia odbył się poczęstunek w strażnicy OSP Talczyn.