Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Uroczystości patriotyczno-dożynkowe w Kocku

17 sierpnia 2020

Samorząd Kocka w niedzielę 16 sierpnia 2020 r. zorganizował uroczystość patriotyczno – dożynkową w ramach obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej i dożynek gminno-parafialnych.
W jej ramach nastąpił poświęcenie „Ronda Kontruderzenia Znad Wieprza 1920” u zbiegu ulic Kleeberga i Piłsudskiego. Dalsze uroczystości, w asyście pocztów sztandarowych, odbyły się przy obelisku upamiętniającym kontruderzenie znad Wieprza 1920 r. na placu Anny Jabłonowskiej – złożyły się na nie odśpiewanie Hymnu Narodowego, odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy „Miejsce pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 r.” wręczonej miastu Kock przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 30 lipca 2020 r., a następnie wystąpienie burmistrza Kocka poświęcone wojnie polsko-rosyjskiej i jej kockiemu epizodowi oraz złożenie kwiatów – pod obeliskiem złożono wiązanki od samorządu i całej społeczności Kocka, od ppłk. Lucjana Sity reprezentującego gen. brygady pilota Wojciecha Pikułę, dowódcę IV Skrzydła Lotnictwa Szkolnego z Dęblina, oraz od radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Pana Leszka Kowalczyka. Na uroczystościach był obecny także Pan Wójt gminy Firlej Dawid Tarnowski towarzyszący delegacji wieńcowej z Woli Skromowskiej. Okolicznościowe pisma na ręce organizatorów przekazali Wojewoda Lubelski Lech Sprawka i Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzy Szwaj.
O 10.00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz rolników z gminy i parafii Kock w kościele parafialnym. Po Mszy Świętej Ks. Prałat Bogdan Krawczyk dokonał poświęcenia samochodów OSP Kock, OSP Górka i OSP Talczyn na placu Anny Jabłonowskiej.
Uroczystości dożynkowe dopełniło przekazanie chleba wypieczonego z tegorocznego ziarna na ręce burmistrza przez starostów dożynek Agnieszkę Bilską i Stanisława Miturę oraz konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, w którym wzięły udział wieńce przygotowane przez zespół śpiewaczy z Talczyna, zespół śpiewaczy z Górki, KGW Kock, KGW Talczyn. KGW Lipniak, delegację wieńcową z Poizdowa i delegację wieńcową z Woli Skromowskiej.