Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Uwaga! Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

19 września 2023

Urząd Miejski w Kocku informuje, że w dniu 4 października 2023 r. zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. sprzętu elektrycznego
i elektronicznego RTV i AGD, mebli, dywanów
(tylko i wyłącznie w/w odpady) od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Niekompletny zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny nie będzie odbierany.

Odpady należy wystawić w miejsce ogólnodostępne przy drodze gminnej. Będą odbierane od godz. 7:00 wyłącznie w wyznaczonym terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 12 na parterze lub telefonicznie (81) 8591004 wewn. 45.

 

Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera