Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Uwaga Rolnicy!

18 grudnia 2023

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła w terminie 15 grudnia 2023 r. – 12 stycznia 2024 r. nabór

wniosków na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwie rolnym. Maksymalna kwota wsparcia to 20.000 zł.

Warunki przyznania dofinansowania:
1) może być udzielone na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest tylko na budynkach wykorzystanych do produkcji rolniczej,
o powierzchni nie większej niż 500 m2;
2) wniosek musi być złożony w formie elektronicznej, w przeciwnym razie zostanie odrzucony;
3) wsparcie może być udzielone rolnikowi ubezpieczonemu w KRUS lub będących beneficjentami płatności bezpośrednich;
4) wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie miało być wymieniany dach, musi mieć nadany numer identyfikacyjny oraz być osobą pełnoletnią.

Inwestycja ubiegająca się o dofinansowanie:
1) nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku;
2) nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż do 31.12.2025;
3) musi objąć wymianę dachu na całym budynku.

Wsparcie skierowane jest do rolników, którzy jeszcze nie skorzystali
z dofinansowania.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera