Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Wielki sukces zespołu śpiewaczego z Talczyna

29 maja 2018

Ludowy zespół śpiewaczy z Talczyna (gmina Kock) powtórzył swój sukces z 1991 roku i awansował na 52. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu! GRATULACJE!!!

W eliminacjach wojewódzkich 27 maja w Muzeum Wsi Lubelskiej wzięło udział 86 zespołów śpiewaczych – do finału ogólnopolskiego nominowano tylko 6.

werdykt jury: http://www.wok.lublin.pl/index.php?item=wojewodzki-przeglad-kapel-i-spiewakow-ludowych

program festiwalu: http://www.wok.lublin.pl/index.php?item=festiwal-kapel-i-spiewakow-ludowych

29 kwietnia 2018 r. w Talczynie odbyły się uroczystości jubileuszowe 30-lecia śpiewaczego zespołu ludowego z Talczyna, który działa przy Domu kultury w Kocku.

Zespół tworzy grupa kilku kobiet mieszkających w tej wsi, a instytucją patronującą zespołowi jest kocki Dom Kultury. Zespół pielęgnuje lokalną tradycję, utrwala dawne pieśni – nie tylko ludowe, ale także patriotyczne, religijne i okolicznościowe. Za swój kunszt wykonawczy zespół zdobył dziesiątki nagród – m.in. sięgał po najwyższe trofea na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Tworzy też scenariusze i wystawia na scenie widowiska obrzędowe i historyczne. Zespół reprezentuje gminę m.in. na następujących imprezach: Koncercie Kolęd i Pastorałek w Przytocznie, Powiatowym Koncercie Pieśni Wielkopostnych w Krępie, Spotkaniach z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną w Borkach, Koncertach Pieśni Maryjnej w Ostrowie Lubelskim i Ostrówku, eliminacjach Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Muzeum Wsi Lubelskiej, dożynkach powiatowych. Są współgospodyniami dożynek gminnych i KUSAKÓW w Kocku.