Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Otwarcie Muzeum Parafialnego w Kocku

29 września 2017

Parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Kocku w 2013 roku zrealizowała projekt „Poprawa dostępu do dóbr kultury w Kocku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007/2013. Partnerami w realizacji projektu byli: Urząd Miasta Kock oraz Kockie Stowarzyszenie Oświatowo – Regionalne.
Dokonano renowacji zabytkowych krypt, odnowy elewacji świątyni i otoczenia. Przeprowadzone prace pozwoliły na przygotowanie pomieszczeń, w których wysiłkiem finansowym i organizacyjnym parafii utworzono muzeum. Dnia 29 września 2017 r. Biskup Siedlecki ks. dr Kazimierz Gurda dokonał otwarcia muzeum.

Muzeum parafialne daje okazję odwiedzającym do poznania bogatej historii miasta i parafii oraz ludzi, którzy tworzyli kocką rzeczywistość. Zapraszamy do bliższego poznania Kocka i jego historii. Barwnej, malowanej bogactwem trzech wyznań oraz przenikania się dwóch kultur – polskiej i żydowskiej.

Zamiar zwiedzenia muzeum parafialnego zgłaszamy:

– w zakrystii w niedzielę i święta (zwiedzanie od godz. 11.00 do 12.00);

– w kancelarii parafialnej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 10.00;

– tel. 514 648 119 (tel. dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).