Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Wizualizacje planowanych projektów placów zabaw, nowych boisk i zagospodarowania terenu „Dołczysk”

18 marca 2024

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy wizualizacje projektów budowlanych, placów zabaw przy szkole, nowych boisk oraz tzw Dołczysk w Kocku. Kompletne dokumentacje (z pozwoleniami na budowę/ zgłoszeniami, kosztorysami) są niezbędne do złożenia wniosków aplikacyjnych o środki unijne- działania rewitalizacyjne. W trakcie opracowania dokumentacja budowlana na projekt z zakresu turystyki obejmujący ścieżkę edukacyjną na Podgórach, dodatkowe nasadzenia drzew w obrębie rynku wraz z budową tężni solankowych, promocją muzeów, historycznymi kierunkowskazami.  Posiadamy również dokumentację na remont Orlika i z końcem marca 2024 roku złożymy wniosek do ministerstwa sportu o dofinansowanie remontu tego obiektu.

Z poważaniem

Tomasz Futera

Burmistrz Miasta Kock

Place zabaw

                     

Boiska

                      

Dołczyska