Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Zaczęły się wakacje w UTW

21 czerwca 2018

21 czerwca zakończył się kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Kocku. Podczas uroczystego podsumowania roku burmistrz Tomasz Futera wręczył „zaliczenia” ponad 40 słuchaczom. Do zobaczenia w październiku!

A tak wyglądał miniony rok akademicki. Wykłady: 20 października 2017 – inauguracja roku akademickiego UTW połączona z otwarciem wystawy kolekcji prac Michała Borucińskiego „Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny w kościele w Kocku” ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach; 26 października – Yaron Karol Becker „Rozdarta tożsamość polskich twórców żydowskiego pochodzenia: Korczak, Tuwim, Słonimski…”; 7 grudnia – Kamila Wieczorek „Europa śladami Mozarta”; 11 stycznia 2018 – Kazimierz Kasprzak „Śladami Tadeusza Kościuszki – bohatera dwóch narodów”; 25 stycznia – Ewa Gajewska „Święty Brat Albert”; 8 lutego – Bogdan Sozoniuk „Religie świata – Islam”; 22 lutego – Kamila Wieczorek „Śladami Straussów”; 22 marca – Ewa Kowalik „Kiedy i komu należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie”; 5 kwietnia – Wioleta Zabielska i Marcin Czerniak „Jak działa słuch”; 19 kwietnia – Marta Pawlak „Garncarstwo”; 10 maja – Kazimierz Szynkaruk „Indie – perła korony brytyjskiej”; 24 maja – Andrzej Skórski i Bartłomiej Martys „Polityka senioralna Unii Europejskiej”; 14 czerwca – Zbigniew Smółko „O ostatnich bialskich Radziwiłłach”.

Ponadto: 9 listopada – zwiedzanie kockiego muzeum parafialnego; 23 listopada – zwiedzanie Muzeum Historii Kocka; 8 marca – występ przedszkolaków dla słuchaczek UTW z okazji Dnia Kobiet; 6 kwietnia – wyjazd słuchaczy UTW do Teatru Muzycznego w Lublinie na operetkę „Baron Cygański”; 17-18 czerwca – wycieczka słuchaczy UTW na Podlasie. Słuchacze uczęszczali także na specjalne zajęcia aerobicu i zajęcia plastyczne.