Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Zakończenie zadania z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju”

29 stycznia 2020

Raport z realizacji zadania przygotowany przez Dom Kultury zakończył inwestycję pod nazwą „PAMIĘTAMY O WAS”

– renowacja cmentarza wojennego, na którym spoczywają żołnierze polegli w BITWIE POD KOCKIEM w 1939 r. Zrealizowano ją w ostatnich tygodniach 2019 r. i dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 17 500 zł. Całość inwestycji to 39 900 zł.

Na cmentarzu wojennym w Kocku zainstalowano tablicę granitową z danymi poległych żołnierzy, których dane nie były umieszczone na krzyżach nagrobnych. W minionych latach gmina Kock prowadziła prace renowacyjne na cmentarzu: przełożenie kostki w celu wyrównania terenu, usunięcie starych krzewów i zadrzewień oraz nawiezienie ziemi pod trawnik, renowacja krzyży (naprawa ubytków wraz z położeniem siatki i kleju w celu wzmocnienia konstrukcji, wygładzenie, zabezpieczenie oraz malowanie).