Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 r.

23 listopada 2022

Wprowadza je ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
W celu zastosowania obniżenia ceny energii elektrycznej dla limitu zużycia wynoszącego maksymalnie 2600 kWh albo 3000 kWh niżej wymienieni odbiorcy uprawnieni powinni złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej odpowiednie oświadczenie u sprzedawcy prądu:
• odbiorcy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkują wspólnie z osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – przysługuje limit 2600 kWh;
• odbiorcy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne – przysługuje limit 3000 kWh (wraz z kopią decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego);
• odbiorcy, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej – przysługuje limit 3000 kWh (wraz z kopią Karty Dużej Rodziny);
• mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy.

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. Przedsiębiorcy i podmioty wrażliwe (szkoły, szpitale itp.) mają na to czas do 30 listopada. Pozostali odbiorcy powinni złożyć je niezwłocznie, nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Nie muszą składać oświadczenia odbiorcy zużywający energię elektryczną w grupie taryfowej G w 2023 r. do limitu zużycia 2000 kWh (gospodarstwa domowe).

Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera