Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +

1 lipca 2021

Gmina Kock W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła plus w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pozyskała kwotę 135.000,00 zł na zakup 63 sztuk laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, przeznaczonych dla dwóch szkół podstawowych (60.000,00 zł na zakup 31 laptopów w ramach programu „Zdalna szkoła” oraz 75.000,00 zł na zakup 32 laptopów w ramach programu „Zdalna szkoła + ”).

Laptopy zostały użyczone potrzebującym uczniom na czas kształcenia na odległość, a po powrocie szkół do nauki stacjonarnej, wrócą do placówek oświatowych, gdzie będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna. Dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gen. Fr. Kleeberga w Kocku zostało zakupionych 36 laptopów, dla Zespołu Szkół w Poizdowie 27 szt.
Rząd na w/w programy, realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przeznaczył kwotę 367 mln zł.
Projekty w ramach programu Zdalna Szkoła oraz Zdalna szkoła + zostały zaakceptowane i rozliczone przez CPPC.

Okres realizacji projektu: 6 miesięcy od daty podpisania umowy
Dofinansowanie projektu:135.000,00 zł
Wartość projektu: 138.857,00 zł
Wkład własny: 3.857,00 zł