Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Życzenia na Dzień Strażaka

5 maja 2021

Szanowni Państwo!
Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kock!

W Dniu Strażaka w imieniu całej społeczności gminy wyrażam szacunek
i wdzięczność za Państwa codzienną, odpowiedzialną i niezawodną służbę oraz gotowość do niesienia pomocy w każdej trudnej sytuacji, co wymaga często poświęcenia, odwagi i hartu ducha. Działacie zgodnie z dewizą „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Nie tylko dajecie poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom, ale dbacie też o ich wiedzę, która pozwala zapobiegać wielu nieszczęściom i nieść ratunek w zagrożeniach. Należy również podkreślić, że strażacy służą społeczności lokalnej na innych polach oraz kultywują chlubne tradycje.
Z okazji tego święta życzę Państwu, aby święty Florian wspierał Was w tej trudnej pracy, strzegł przed niebezpieczeństwami. Życzę również satysfakcji z wykonywanej służby, dużo zdrowia i szczęścia w życiu osobistym.

Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera