Kock i okolice

9 maja 2021

Fontanna – Fot. Jurek Wawerek

Rynek w Kocku nocą – Fot. Jurek Wawerek

Starorzecze Wieprza w Ruskiej Wsi – Fot. Jurek Wawerek

Szewczak – Fot. Jurek Wawerek

Wieprz w okolicy Zakalewa – Fot. Jurek Wawerek

Staw „Cegielnia” w Annopolu

Rynek w Kocku nocą – Fot. Jurek Wawerek

Starorzecze Wieprza – Fot. Jurek Wawerek

Staw w Talczynie – Fot. Jurek Wawerek

Staw w Talczynie – Fot. Jurek Wawerek

Zbiornik „Kęsy” w Bożniewicach – Fot. Jurek Wawerek

Półwysep na „Kęsym”, Bożniewice – Fot. Jurek Wawerek

Wieprz w okolicach Bożniewic – Fot. Jurek Wawerek

Aleja lipowa do Ruskiej Wsi – Fot. Jurek Wawerek

Rynek w Kocku – Fot. Jurek Wawerek

Pierzeja zachodnia rynku w Kocku – Fot. Jurek Wawerek

Jeden z wąwozów w okolicy Kocka – Fot. Jurek Wawerek

 

 

Wyspa na rzece Wieprz w okolicy Bożniewic

Żeremie bobrów przy Tyśmienicy – Fot. Jurek Wawerek

Starorzecze Tyśmienicy w Kocku – Fot. Jurek Wawerek

„Podgóry” w Kocku – Fot. Jurek Wawerek

„Podgóry”, Trasa rowerowa nad stawami – Fot. Jurek Wawerek

Pomnik na rynku w Kocku – Fot. Jurek Wawerek

Pomnik Generała Franciszka Kleeberga – Fot. Jurek Wawerek

Widok z wiaduktu nad trasą S-19 – Fot. Jurek Wawerek

Wąwóz w okolicy Kocka – Fot. Jurek Wawerek

Tyśmienica w okolicy Kocka – Fot. Jurek Wawerek

Staw „Papiernia” w Kocku – Fot. Jurek Wawerek

Wschód słońca nad Szewczakiem w okolicy Ruskiej Wsi – Fot. Jurek Wawerek

Szewczak o wschodzie Słońca – Fot. Jurek Wawerek

Zachód słońca nad Czarną i stawem „Papiernia” w Kocku – Fot. Jurek Wawerek

Rodzina łabędzi, Okolice Ruskiej Wsi – Fot. Jurek Wawerek

Uroczysko w okolicy Talczyna

Fot. Jurek Wawerek

Wyspa na Wieprzu w okolicy Bożniewic

Fot. Jurek Wawerek

Zbiornik Szewczak w okolicy Ruska Wieś

Fot. Jurek Wawerek