Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Inwestycje Gminy Kock w 2018 roku

9 listopada 2018

INWESTYCJE GMINNE 2018 – dofinansowane i środki własne

Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kocku

Przebudowany na 8 mieszkań socjalnych budynek starej szkoły w Annopolu

Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym w Annopolu

Kuchnia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kocku

Sala rehabilitacji w Zakładzie aktywności Zawodowej w Kocku

Barek w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kocku

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przebudowana droga gminna w Wygnance

Budowa chodników przy drogach gminnych w Talczynie

Przebudowana droga gminna w Białobrzegach