Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Rewitalizacja 2023 – 2030

27 lutego 2022

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Kock

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 maja 2022 r. do dnia 26 czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Kock. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza dostępnego w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kock lub na stronie internetowej urzędu www.kock.pl;
2) spotkania konsultacyjne w dniu 20 czerwca 2022 r.; Urząd Miejski w Kocku – sala konferencyjna, godz. 13.00, ul. Jana Pawła II, 21-150 Kock;
3) zbieranie uwag ustnych przekazanych pod numer telefonu 81 85 91 004 lub 005 wewnętrzny 50 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera

Do pobrania:

  1. Zarządzenie-konsultacje społeczne – rewitalizacja
  2. Raport-obszar rewitalizacji 2022
  3. Projekt uchwały-wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 2023-2030
  4. Załącznik do uchwały-Podobszar _V_Kock_Wschód
  5. Załącznik do uchwały-Podobszar_I_Górka
  6. Załącznik do uchwały-Podobszar_II_Lipniak
  7. Załącznik do uchwały-Podobszar_III_Talczyn
  8. Załącznik do uchwały-Podobszar_IV_Kock_Zachód
  9. Formularz uwag-raport-obszar rewitalizacji– pdf
  10. Formularz uwag-raport-obszar rewitalizacji – word