Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Inwestycje gminne

Utworzenie Przedszkola Publicznego w Poizdowie

Inwestycja zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

13 września 2017

Remont drogi gminnej nr 103698L (do Talczyna)

na długości 1.343 m (oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu...

13 września 2017

Inwestycje gminy Kock w latach 2007-2016

Wykaz inwestycji zawiera poniższy załącznik...

12 czerwca 2017

Rewitalizacja miasta Kock – etap II

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego...

22 grudnia 2016

Rewitalizacja miasta Kock

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

22 grudnia 2016

Urząd Miejski w Kocku

Adres
ul. Jana Pawła II 29
21-150 Kock
Telefon
81 859 10 04
81 859 10 05
Fax
81 859 10 59
E-mail
Sekretariat: kock@kock.pl
Biuro burmistrza:burmistrz@kock.pl
Wpłaty
Wpłaty należności za wodę: 53 8721 0008 0000 0084 2000 0180
Pozostałe wpłaty: 87 8721 0008 0000 0084 2000 0150
Poprawny CSS!