Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Inwestycje gminne

Przebudowa drogi gminnej w Górce

Przebudowa drogi gminnej nr103144L w Górce od km 0+000 do km 0+800 oraz od km 1+500 do...

12 października 2017

Inwestycje drogowe – odbiór 15 września 2017 r.

Wykonawca – PRD Lubartów S. A. Finansowanie – środki własne gminy...

15 września 2017

Utworzenie Przedszkola Publicznego w Poizdowie

Inwestycja zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

13 września 2017

Remont drogi gminnej nr 103698L (do Talczyna)

na długości 1.343 m (oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu...

13 września 2017

Rewitalizacja miasta Kock – etap II

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego...

22 grudnia 2016