Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Inwestycje gminne

Rewitalizacja miasta Kock – etap II

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego...

22 grudnia 2016

Rewitalizacja miasta Kock

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

22 grudnia 2016

Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Poizdowie wraz ze ścieżką ekologiczną

W ramach projektu wykonano hybrydową hydrofitową oczyszczalnię ścieków...

14 października 2016